Архив конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ И ВИК ИНЖЕНЕР НА АВИК КЪРДЖАЛИ

1.Обявление

2.Заявление за конкурса

3.Декларация 107а от КТ

4.Декларация лични данни

5.Длъжностна характеристика – ВиК експерт

6.Длъжностна характеристика – Финансов експерт

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Заповед

Списък на допуснати и недопуснати кандитати до интервю

Протокол №3 за оценяване на резултатите от интервю и окончателните резултати

 


Конкурс за главен секретар на АВиК

Протокол №2

Протокол №3

публикувано на 10.08.2016 г.

 

Съобщение – конкурс

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

публикувано на 09.08.2016 г.


Обява за конкурс за длъжността:

– Главен секретар на „Асоциация по водоснабдяване и канализация /АВиК/ на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация” ООД Кърджали

Образци на документите за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурс

– Декларация за обработка на лични данни

 

публикувано на 07.07.2016 г.


Заповед за прекратяване на конкурс за следните длъжности:

– ВиК експерт

– Главен счетоводител

публикувано на 27.01.2016 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите “ВиК експерт” и “Главен счетоводител”

публикувано на 18.01.2016 г.


Обява за конкурс за следните длъжности в Асоциация по ВиК – Кърджали:

– ВиК експерт

– Главен счетоводител

Заявление за участие в конкурс

публикувано на 10.12.2015 г.