Конкурси

Конкурс за длъжност :

ВиК експерт в Асоциация по ВиК – Кърджали

ОБЯВА

 Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

– Заявление за участие

– Декларация ЛД

– Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

– Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

– Краен срок за подаване на документи:

23.08.2019 г.

Публикувано на 22.07.2019 г.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС

Публикувано на 26.08.2019 г.

 

Архив конкурси