Конкурси

Конкурс за длъжност :

  1. „ВиК експерт“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали

 

публикувано на 09.01.2024 год.

Краен срок за подаване на документи: 09.02.2024 година, 17:30 часа

 

Списък на недопуснати кандидати

публикувано на 12.02.2024 год

=============================================================

2. ВиК експерт в Асоциация по ВиК – Кърджали

ОБЯВА

 Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

– Заявление за участие

– Декларация ЛД

– Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

– Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

– Краен срок за подаване на документи:

23.08.2019 г.

Публикувано на 22.07.2019 г.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС

Публикувано на 26.08.2019 г.

 

Архив конкурси