Заседание на 03.10.2017 г.

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 03.10.2017 г.

публикувано на 19.10.2017 год.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 03.10.201г.

–  Покана и писмени материали

публикувано на 08.08.2017 год.