Заседание на 05.03.2020 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 05.03.2020 г.

– Покана

– Приложения

публикувано на 05.02.2020 г.

 

    – Непроведено заседание, поради липса на кворум

публикувано на 06.03.2020г.