Заседание на 11.09.2019 г.

– Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 11.09.2019 г.

публикувано на 17.09.2019 год.

 

Промяна в точка 1 от Дневният ред на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 11.09.2019 г.

–  Писмо и писмени материали

публикувано на 07.08.2019 год.

 

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 11.09.2019 г.

–  Покана и писмени материали

публикувано на 29.07.2019 год.