Заседание на 17.03.2016 г.

Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 17.03.2016 г.

– Покана

– Приложения

– Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 23.02.2016 г.

– Писмо от кмета на община Кърджали

– Писмо до кметове и председатели на общински съвети

– Дневен ред

публикувано на 29.02.2016 г.