Заседание на 21.12.2015 г.

Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 21.12.2015 г.

– Покана

 Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 20.11.2015 г.

– Протокол

публикувано на 30.12.2015 г.