Заседание на 27.07.2018 г.

Извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 27.07.2018 г.

–  Покана и писмени материали

публикувано на 27.06.2018 год.

– Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 27.07.2018 г.

публикувано на 14.08.2018 год.