Заседание на 30.06.2016 г.

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.06.2016 г.

публикувано на 15.07.2016 г.

 

Заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК-Кърджали на 30.06.2016 г.

– Покана и приложения

– Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 30.05.2016 г.