Заседание от 31.05.2018 г.

1. Покана до общини

1.1. Годишен отчет за дейността 2017

1.2. Финансов отчет за 2017

1.3. Бюджет 2018

1.4. Инвестиционна програма ВиК ООД 2018

1.4.1 Указания инвестиционна програма

публикувано на 27.04.2018 год.


2. Писмо до МРРБ и МОСВ

публикувано на 02.05.2018 год.

 


1. Протокол от заседанието

публикувано на 08.06.2018 год.