Контакти

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА

Телефон за връзка: 0361/6-01-50
Председател: Никола Чанев
email: n.chanev@kardzhali.org

Приемно време на Председателя на Асоциация по ВиК – Kърджали

Всеки ПЪРВИ И ТРЕТИ ВТОРНИК от месеца от 14.00 до 16.00 часа.

Записване : Чрез попълнен “Информационен лист”, който се подава в Областна администрация. Може да бъде изтеглен от електронната страница на администрацията.

АДМИНИСТРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА

Финансов експерт: Пенка Стоева
email: avik@kardzhali.org
Телефон за връзка: 0361/6-01-58

Главен секретар: Петър Захариев
Телефон за връзка: 0361/6-01-58

 

Aдрес: гр.Кърджали бул.България 41
Телефон за връзка: 0361/6-01-58

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък
09:00 – 12:00 и 12:30 – 17:30