Органи на управление на Асоциацията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – КЪРДЖАЛИ

Даниел Делчев – Областен управител на област Кърджали и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциация по В и К – Кърджали

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – КЪРДЖАЛИ

Представител на държава/община Обхвата на обособената територия Процентно съотношение на гласовете в „Асоциация по В и К – Кърджали”
Брой жители %
1. Областна администрация Кърджали 35,0
2. Община Ардино 11 572 ж. 4,92
3. Община Джебел 8 167 ж. 3,48
4. Община Кирково 21 916 ж. 9,32
5. Община Крумовград 17 823 ж. 7,58
6. Община Кърджали 67 460 ж. 28,70
7. Община Момчилград 16 236 ж. 6,91
8. Община Черноочене 9 607 ж. 4,09

Население на област Кърджали              152 781 ж.

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – КЪРДЖАЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, съгласно чл. 198е, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за водите
1 Областен управител на област Кърджали
2 Кмет на община Ардино
3 Кмет на община Джебел
4 Кмет на община Кирково
5 Кмет на община Крумовград
6 Кмет на община Кърджали
7 Кмет на община Момчилград
8 Кмет на община Черноочене