Органи на управление на Асоциацията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – КЪРДЖАЛИ

Никола Чанев – Областен управител на област Кърджали и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциация по В и К – Кърджали

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – КЪРДЖАЛИ

Представител на държава/община Обхвата на обособената територия Процентно съотношение на гласовете в „Асоциация по В и К – Кърджали”
Брой жители % / гласа
1. Областна администрация Кърджали 35,0 / 35
2. Община Ардино 11 318 ж. 5,21
3. Община Джебел 8 375 ж. 3,86
4. Община Кирково 20 442 ж. 9,41
5. Община Крумовград 16 909 ж. 7,78
6. Община Кърджали 62 005 ж. 28,55
7. Община Момчилград 14 353 ж. 6,61
8. Община Черноочене 7 775 ж. 3,58

Население на област Кърджали                   141 177 ж.

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – КЪРДЖАЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, съгласно чл. 198е, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за водите
1 Областен управител на област Кърджали
2 Кмет на община Ардино
3 Кмет на община Джебел
4 Кмет на община Кирково
5 Кмет на община Крумовград
6 Кмет на община Кърджали
7 Кмет на община Момчилград
8 Кмет на община Черноочене