Редовно заседание за 2021 г. на 10.08.2021 г. от 13:30 ч. – Проведено на резервната дата – 07.09.2021 г.

Протокол № 1 от 07.09.2021 г.

Присъствен списък

публикувано на 15.09.2021 год.

 

 

Свиканото на редовната дата 10 август 2021 г. заседание не се проведе, поради липса на изискуемият кворум по чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите.

 

публикувано на 11.08.2021 год.

 

Покана

Материали за заседанието

публикувано на 08.07.2021 год.

 

Ако не успеете да свалите фаловете с Google Chrome, пробвайте с друг browser или с десен бутон save as/запази като.